لیست اخبار صفحه :1
نقش اساطیر و ادبیات کلاسیک در نمایش خلاق/دکتر اکرم قاسمپور

نقش اساطیر و ادبیات کلاسیک در نمایش خلاق/دکتر اکرم قاسمپور

اکرم قاسمپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر، طی تالیف یک مقاله به بررسی «نقش اساطیر و ادبیات کلاسیک در نمایش خلاق پرداخته» است. به گزارش سایت مرکز ملی اسیتژ ایران، در مقدمه مقاله آمده است: شیوه کارکرد ذهن کودک که شیوه ای حسی – تخیلی است توان ویژه ای برای پذیرش اساطیر در اختیار کودک قرار می دهد. این توان در طول عمر انسان به تثبیت شیوه شهودی (1 ) خود ادامه می دهد.

برای تربیت همه بچه های جهان، در خانه تئاتر اجرا کنیم/دکتر حسن دولت آبادی

برای تربیت همه بچه های جهان، در خانه تئاتر اجرا کنیم/دکتر حسن دولت آبادی

مقدمه: بچه‌ها همچون ساز هستند و برای شنیدن صدای خوش این ساز باید کوکشان کنیم. آن‌ها هم مثل ساز، گاهی از کوک خارج شده، فالش می‌شوند و والدین ناچارند یک بار دیگر آن‌ها را کوک کنند، تا موزون شوند. با قاطعیت می‌گویم که تربیت امری مستمر است و هیچ دستورالعمل خاصی وجود ندارد که بتوان با آن یک‌بار و برای همیشه، بچه‌ها را تربیت کرد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت