telegram whastapp english
   مـرکـز  مـلـی  اسـیـتـژ  ایـران   -   انـجـمـن  بـیـن الـمـلـلی  تـئـاتـر  کـودک  و  نـوجـوان
 
   

کارگاه آموزشی "تاریخ به روایت کودکان"

 

کارگاه آموزشی "تاریخ به روایت کودکان"در یک همکاری مشترک میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و موزه ی ملی ایران،برای دانش آموزان سال پنجم دبستان،دوشنبه،20 مهر ماه،در موزه ی ایران باستان اجرا خواهد شد.این کارگاه،در دو بخش طراحی شده است که در بخش نخست:کودکان با تئاتر اشیاء آشنا می شوند و طی بازی های نمایشی با اشیاء معمولی و روزمره به گالری موزه رفته و با اشیاء هنری – تاریخی مواجه و گفت و گو می کنند.سپس،بخش دوم کارگاه رونمایی می شود که شامل هنر مفهومی برای کودکان است که تلاش شده ضمن معرفی این شکل هنری به کودکان،آنها را با سوالاتی در باره ی تاریخ،مواجه و به مشارکت دعوت کند.این کارگاه توسط فریده شیرژیان در راستای پروژه ی "تئاتر- مدرسه" ی مرکز تئاتر کانون و نیز در ادامه ی فعالیت های ایشان در حوزه ی تئاتر آموزشی در مدارس و موزه هاست که از سال 1389 آغاز شده برگزار می شود.