telegram whastapp english
   مـرکـز  مـلـی  اسـیـتـژ  ایـران   -   انـجـمـن  بـیـن الـمـلـلی  تـئـاتـر  کـودک  و  نـوجـوان
 
   

7 نمایشنامه براساس مثنوی مولانا نوشته شد


سکینه احمدیان هفت نمایشنامه را با توجه به دفتر اول و دوم مثنوی معنوی مولانا برای نوجوانان بازنویسی کرده است.

به گزارش سایت مرکز ملی اسیتژ ایران، «پادشاه و کنیزک»، «طوطی و بازرگان»، «پیر چنگی»، «زهر ناجی، شهد قاتل»، «شفا با عطر گل محمدی»، «خار در گل، خار در دل» و «حکمت، گمشده مومن است» عنوان هفت نمایشنامه ای است که احمدیان برای نوجوانان نوشته است.
به اعتقاد وی، داستان های مثنوی مولوی لبریز از پیام های انسانی و تربیتی است. در هر زمانی باید از امکانات موجود برای معرفی آن برای کودکان و نوجوانان بهره برد.

احمدیان می گوید: یکی از این امکانات که در همه جا، حتی محروم ترین مناطق قابل دسترسی و اجراست، تئاتر است. تئاتر با بهره گیری از بازی بازیگران حرفه ای و غیر حرفه ای حتی کودکان و نوجوانان در تربیت عملی فرزندان این سرزمین نقش بسزایی دارد. علاوه بر این، بازنویسی آثار گران قدر ادب فارسی در قالب نمایش نامه، کودکان و نوجوانان را با این آثار که خواندن و فهمیدن آن ها کار آسانی نیست، آشنا می سازد.

نمایشنامه «پادشاه و کنیزک» تمثیلی از وجود انسان است که برای رسیدن به کمال باید از ناخالصی و نادرستی پاک شود.

«طوطی و بازرگان» داستان اسارت یک طوطی در قفس یک بازرگان است. طوطی برای نجات خویش از طوطیان هندوستان کمک می گیرد و آن طوطیان راه نجات را به طوطی اسیر نشان می دهند. این داستان، اسارت انسان در دنیای پرتجمل و پرفریب مادی است که او را از پرداختن به آزادی روح و روان باز داشته است.

نمایشنامه «پیر چنگی» نیز داستان پیرمردی چنگ نواز است که تمام عمر خویش را با غفلت و بدون معرفت سپری می کند در نهایت به دوران پیری می رسد و در تنهایی و فقر به خدا پناه می برد.

«زهر ناجی، شهد قاتل» نیز ترکیبی از پنج داستان مثنوی است که مهم ترین این داستان ها داستان مردی است که در حالت خواب ماری به دهان او وارد می شود و درست در همین لحظه مرد دیگری برای نجات او، او را وادار به کارهایی می کند که در ظاهر برایش ناخوشایند است اما در نهایت موجب نجات او می شود. همچنین داستان مردی که با خرسی دوست می شود ولی در نهایت دوران شیرین دوستی با خرس باعث هلاکت او می شود.

نمایشنامه «شفا با عطر گل محمدی» داستان ترکیبی از هفت داستان مثنوی است. محور اصلی داستان درباره مردی است که غرور و غفلت او موجب می شود که نسبت به راهنمایی راهنمایان حقیقی بی توجهی کند و برای این بی توجهی تاوان سنگینی را بپردازد و در ادامه با همراهی و همدلی دوستان خالص و یکرنگ خود نجات یابد.

«خار در گل، خار در دل» نیز داستان ترکیبی از دو داستان مثنوی است که یکی داستان تشنه ای است که بر سر دیواری که آن سوی آن آب زلالی جاری است، نشسته است. به آب دسترسی ندارد اما خشت های دیوار را یکی یکی می کند و در آب می اندازد و کسی از او می پرسد فایده این کار تو چیست و او می گوید نخست از بین رفتن دیوار برای نزدیک شدن به آب و دوم شنیدن صدای آب. این عمل تمثیلی از نماز و روزه و هر عملی است که در تربیت بر استمرار و خالص بودن آن تاکید شده است. محور اصلی این نمایش داستان دیگری است. داستان فردی که بوته خاری را می کارد و به مرور این بوته رشد کرده به گونه ای که موجب آزار خود آن فرد و دیگران می شود اما آن فرد دیگر توانی برای کندن آن ندارد. این داستان تمثیلی از عادت های نادرست است که در انسان ریشه دوانده، رشد کرده و انسان دیگر قادر به از بین بردن آن نیست.

«حکمت، گمشده مومن است» داستان ترکیبی از دوازده داستان مثنوی است. داستان جستجوی انسان برای کسب حقیقت و هدف زندگی. هدف اصلی زندگی در نظر مولانا کسب معرفت و رسیدن به کمال است.

این هفت نمایشنامه در مجلدهای جداگانه هر کدام در شمارگان 2000 نسخه از سوی موسسه فرهنگی منادی تربیت منتشر شده است. تمامی این آثار قابل اجرا برای مقطع دبیرستان است. کتاب ها با مقدمه داوود کیانیان با عنوان «سخنی با هنرمندان تئاتر دانش آموزی» آغاز می شود. در ابتدای هز اثر نیز عنوان شده از کدام داستان مثنوی بازنویسی شده. قیمت این کتاب ها بین 2 هزار و پانصد تا 4 هزار تومان تعیین شده است.